Kategorier
Uncategorized

v.47

Wow vilken vecka! Mina elever alltså, kan inget annat än att säga vad stolt jag är över att vara deras lärare 🙂 Vilken vilja, vilken arbetsro, vilken fokusering. Det är oundvikligt att en klass med 20 7- åringar ska höras, ska låta, ska små tjafsa både med mig och med varandra och jag tycker det är helt OK. (så länge det inte går över några gränser förstås) Vi fick finbesök av rektor Jessica och hon var riktigt imponerad av klassen. Jag håller med.

Svenska: Veckans bokstav är Tt och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavstågshäften, skrivböcker samt arbetat med Ipads. Vi har nu börjat titta på lilla aktuellt och skriver och återberättar nyheterna i skrivböckerna.

MA: Vi har fortsatt att beskriva vad term, likhetstecken, addition samt summan är. Vi har nu kommit in på temat pengar i matematikboken. Hur man på olika sätt kan ge tex: 10 kr. Ett alternativ är att ge mig 10 st 1kronor, eller ge mig 2 st 5 kronor. Summan blir desamma men kan se på olika sätt.

NO: De har lärt sig fakta om vildsvin och skrivit texten i deras djurhäften.

Engelska: Eleverna har lärt sig vad olika klädesplagg heter. Att kjol heter skirt och byxor heter trousers och pants.

SO: Ett nytt tema ”förr och nu” har påbörjats. Vi har diskuterat om hur en bostad kunde sett ut för 100 år sedan och vad för stora skillnader vi kan se nu. Tex: att man inte hade kyl/frys, inga toaletter eller el.

Nästa vecka

  • Vi fortsätter att upprepa bokstäverna vi arbetat med. S,O, L,A,R,M,E,I,V,T.
  • Temat i ”livet förr och nu” ska vi lära oss fakta om färdmedel. Hur man tog sig fram för 100 år sedan.
Kategorier
Uncategorized

Information

Till alla vårdnadshavare med barn i förskola, skola och fritidshem
Folkhälsomyndigheten har den 29e oktober beslutat om skärpta allmänna råd i bland
annat Stockholms län i syfte att begränsa smittspridning av covid-19. De skärpta
allmänna råden gäller initialt till den 19 november och kan komma att förlängas.

Hämtning och lämning i förskola, skola och fritidshem
All hämtning och lämning både på förskola såväl som skola/fritids ska ske utomhus.
Under perioden 2-19/11 kommer alla verksamheter organisera för att det blir möjligt
för er föräldrar att både hämta och lämna era barn utomhus. Detta är en åtgärd för
att framförallt skydda vår personal mot alltför många sociala kontakter med andra
vuxna. Det kan dock finnas enstaka verksamheter där detta inte är möjligt och då
gäller att endast en vårdnadshavare i taget får vistas i verksamhetens hall.
Vi vill vädja till er som vårdnadshavare att försöka undvika nära kontakt med
pedagoger, till andra vårdnadshavare och till andra barn än era egna.


Inställda aktiviteter
Under perioden då de skärpta råden gäller kommer tyvärr all simundervisning att
pausas. Även andra aktiviteter utanför skolans lokaler såsom besök på bibliotek och
undervisning på Naturskolan kommer att ställas in under perioden. Detta är
naturligtvis olyckligt men tyvärr oundvikligt nu när vi alla behöver hjälpas åt att
bromsa smittan. All undervisningen ska alltså under denna period ske i förskolans
eller skolans egna lokaler alternativt utomhus. Undervisning i idrott får ske om
idrottshall finns på skolan. Däremot ska den ske utan ombyte och dusch för att
undvika trängsel. Elever som har undervisning i idrottshall på annan skola, kan
fortsätta med det så länge det är möjligt att ta sig dit utan kommunala färdmedel.


Föräldramöten och utvecklingssamtal
Fysiska föräldramöten och utvecklingssamtal får under dessa omständigheter också
ställas in. Om det är möjligt med hänsyn till personalen arbetsbörda kan dessa möten
hållas digitalt. Skolan kommer att informera närmare om detta i de fall det är aktuellt.
Rutiner i samband med måltider
De rutiner som skolorna sedan tidigare har infört, så som extra städning och att hålla
avstånd inne i matsalarna, i samband med måltider kvarstår. Skolorna kommer särskilt
se över sina rutiner för att minska köbildning och trängsel på väg in i matsalarna.


Håll i, håll ut
Det är allas vårt ansvar att stoppa smittan. Kom ihåg att håll era barn hemma om de
är sjuka, även om det bara är milda symtom. Var noga med handhygienen och försök
hålla avstånd till varandra.


Med vänliga hälsningar
Barn- och ungdomsförvaltningen

Kategorier
Uncategorized

V.45

Som de flesta vet har Covid- 19 slagit hårt i höst. Detta innebär att skolans restriktioner bör följas noggrant. VH får ej gå in i skolan, det innebär att lämning/hämtning sker ute. Under skoldagarna har eleverna nya regler att förhålla sig till och detta för att minska trängsel och större grupper. Utflykter har tyvärr ställts in samt att temadagar såsom barnboksveckan (med faddrarna v.46) uteblir helt men att vi i klassen gör något tillsammans.

Eleverna ska nu börja få läxa (ordbilder) hem varje tisdag och ska vara inlämnade på fredag för rättning. Jag förväntar mig att alla gör läxan (tillsammans med en VH) och tar med den tillbaka. Specifika elever har fått samma läxa men anpassad efter deras nivå och detta för alla ska känna att de klarar av att göra den efter sin egen förmåga. Har längst uppe skrivit instruktioner.

Eleverna har fått sina egna Ipads där de kommer att få träna på deras svagheter men också få utmaningar. (Ipad är ett komplement och används enbart när de gjort färdigt uppgifter enligt mina instruktioner.)

Svenska: Nu stannar vi upp med att fullfölja ”veckans bokstav” ett tag och istället går tillbaka de ljud/bokstäver vi har arbetat med. Detta för att alla ska kunna hänga med. Fortsatt arbete med att beskriva vad gemen, versal och punkt är.

MA: Vi har fortsatt med att beskriva vad term, likhetstecken, addition samt summan är. Här arbetar vi med Ipads på individuell nivå och fortsätter med att arbeta i sifferböckerna samt i matematikboken.

NO: De har lärt sig fakta om utter och skrivit en gemensam text i sina Grej of the day böcker.

Engelska: Eleverna har lärt sig vad olika sporter heter på engelska tex: att fotboll heter soccer och inte fotball och att innebandy heter floorball.

SO: Ett nytt tema ”förr och nu” har påbörjats. Temat i veckan är ”skolan för hundra år sedan”. De fick lära sig bland annat;

– Att man stod upp när man skulle svara på en fråga.

– Det fanns inga skolgård och barnen fick leka på gatorna.

– Huvudämnena var kristendomen, räkning och svenska.

– Om man inte följde regler fick man stå i skamvrån.