Kategorier
Uncategorized

v.4

Hej alla VH! Vill ännu en gång tacka för ert samarbete kring restriktionerna. Ni tar ansvar och följer tydligt riktlinjerna. Har fått information om att en elev i klass 1 har springmaskar, kolla gärna upp det med ert barn. Ännu en gång går elever och skriker fula ord till varandra. Detta är oacceptabelt. Jag samtalar allltid med den enskilda eleven, i klass samt meddelar VH. Detta sker även på fritids (som jag inte har kontroll över). Tala med ansvarig pedagog om ni hört något rörande ert barn. Snart är det dags för utvecklingssamtal, papper med information har delats ut till eleverna (kika i deras ryggsäckar om de glömt visa) Den ska vara inlämnad senast tisdagen 2/2.

Svenska: Veckans bokstav är Pp som i papper och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker samt arbetat med Ipad.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och Vektor på Ipad. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter.

NO: De har skrivit fakta om gökungen i djurhäftet. Vi har också påbörjat ett tema som heter ”de mäktiga fem”, där vi pratar om enkla maskiner som förenklar vår vardag. Hävstången används till att få mer kraft när vi flyttar saker, en hammare är en typisk hävstång med lång skaftpinne.

Engelska: Eleverna har lärt sig att introducera sig själv med frasen my name is samt tittat på Pick a color.

SO: Nytt tema har påbörjat, källsortering. Hur återvinner man glas och tidningar? De fick återanvända tidningspapper så vi bestämde oss för att göra pappersbollar.

Nästa vecka

  • Bokstaven: Jj
  • Ordbilder: man, på, så, få
Kategorier
Uncategorized

V. 3

Jag har ändrat dag för inlämning av läxan. Eleverna får den på måndag och lämnar tillbaka på fredag. Just för att alla ska hinna göra klart de. Längst ner på bloggen finner ni ett mejl från rektorn. Jag har givit eleverna ett varsitt mattehäfte (addition) att ta hem. Dock är det ingen läxa, detta är för att fräscha upp minnet.

Svenska: Veckans bokstav är Öö som i ödla och är en vokal. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker samt arbetat med Ipad.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och Vektor på Ipad.

NO: De har skrivit fakta om kattungen i djurhäftet. Vi har också påbörjat ett tema som heter ”de mäktiga fem”, där vi pratar om enkla maskiner som förenklar vår vardag. Skruven hjälper oss att sätta fast föremål och laga saker.

Engelska: Eleverna har lärt sig vad frukterna heter på engelska tex; apple, pineapple och banana.

SO: Nytt tema har påbörjat, källsortering. Hur återvinner man glas och tidningar? Och vad blir det av med allt.

Nästa vecka

  • Bokstaven Pp.
  • Ordbilder: här, ut, när, där.