Kategorier
Uncategorized

v. 12

Hej!

Ja ni, ytterligare veckor har flugit förbi och helt plötsligt är det påsk! 🐣 Kan någon stoppa tiden. Eleverna yttrar sig vid tillfällen att de är trötta och sega, men de kämpar så gott de kan. Och wow, vilket jobb de gör 😀 Dagarna är ibland intensiva men vi glömmer inte att ta pauser emellanåt med dans och avkoppling, bra för både kropp och själ. Efter lovet ska vi påbörja bedömningsstöd i svenska och matematik. Den innebär eventuellt att elever som (inte har fritids) behöver stanna en stund (ca 30 min extra) efter skoltid för att genomföra testen. Berörda VH kommer bli informerade om detta. Glad påsk och njut av det underbara vårvädret!

Svenska: Veckans bokstav är Ff som i fisk och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker och tittat på livet i bokstavslandet. Varje fredag sammanfattar vi veckan genom att skriva längre meningar i svenska boken.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och extra material. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter. Vi tränar också på ordningstal, när man använder de och hur man skriver dem. Vi har också repeterat allt de arbetat med under terminens gång.

NO: Eleverna har skrivit och läst om fårets unge, lammet. Klassen fick berätta vad de visste om svampar och sedan tillsammans fylla i svampens delar i svamphäftet. Delarna heter mycel (svampens rötter), fot, ring, hatt och strumpa.

Engelska: I avsnittet pick a color har det handlat om what I like. Eleverna fick berättat vad de tycker om att göra på sin fritid. Tex: I like to play with my friends and play soccer.

SO: Temat har handlat om påsken. Varför firar vi påsk och vem firar högtiden? Eleverna har fått berätta hur deras påskfirande ser ut, eftersom alla firar på olika sätt, beroende på vilket ursprung man har. Och sen har vi elever som inte firar påsk men som firar annan högtid tex: Eid.

Kategorier
Uncategorized

v. 11

Svenska: Veckans bokstav är Gg som i gris och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker och tittat på livet i bokstavslandet. Varje fredag sammanfattar vi veckan genom att skriva längre meningar i svenska boken.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och extra material. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter. Vi tränar också på ordningstal, när man använder de och hur man skriver dem.

NO: Eleverna har skrivit och läst om getungen killingen. De har också lärt sig trädets olika delar; kvistar, grenar, rötter, krona och stam. Eleverna har delats in i par och tillsammans ritat sitt fantasiträd tillsammans med sin arbetskamrat.

Engelska: I avsnittet pick a color har det handlat om home. Eleverna har beskrivit sina hem och använt termer som; livingroom, window, kitchen and bathroom.

SO: Nytt tema har påbörjat, källsortering. Vad är skräp, hur och vart sorterar man olika föremål och skräp. Vi har dessutom diskuterat hur andra länder i världen hanterar skräp. Många intressanta diskussioner och reflektioner kom upp.

Nästa vecka

Bokstav: Ff

Ordbilder: Er, dit, hit

Kategorier
Uncategorized

v.10

Svenska: Veckans bokstav är Bb som i björn och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker och tittat på livet i bokstavslandet.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och extra material. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter. Vi tränar också på ordningstal, när man använder de och hur man skriver dem.

NO: Eleverna har skrivit och diskuterat om björnungen. Temat ”De mäktiga fem” är avslutad. Som avslut på temat har eleverna skapat ”solfjäderbok”. I den har de bland annat beskrivit maskinerna med meningar samt ritat enkla konstruktioner.

Engelska: I avsnittet pick a color har det handlat om kroppen, body. Vi har dessutom lekt ”Simon says” och beskrivit kroppsdelarna på engelska. Tex: ”Simon says, put your hand on your head”.

SO: Nytt tema har påbörjat, källsortering. Vi har fortsatt prata om toalettvett, just för att eleverna tycker toaletterna i skolan är ofräscha och många inte hålla rent efter sig. Vi har också jämfört hur olika papper (toalettpapper, handdukspapper och skrivpapper) beter sig när man lägger de i vatten. Vi var överens om att toalettpappret formade sig som en ”klump” och kan därför åka ner i avloppsröret bäst.

Nästa vecka:

Veckans bokstav: Gg

Veckans ordbilder: Ska, sig, dig.