Kategorier
Uncategorized

v.20

Hej!

I torsdags hade vi brandövning (utan larm). Det var mest för att visa samlingsplatsen ifall att en brand uppstår. Nästa vecka kommer det dock ske brandövning med larm. De som är extra ljudkänsliga kommer få veta det i förväg och för att minimera ljudet får de hörselkåpor.

Svenska: Vi har arbetat genom alla bokstäver/ljud. Vi övergår till att arbeta med läsförståelse. Eleverna har fått egna läsförståelse böcker anpassade efter elevens nivå. Även här använder jag kamratlärande. De är indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete och stötta varandra.

Matematik: Vi fortsätter arbeta med klockan. De arbetar med parallellt med addition och subtraktion. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter.

NO: Veckans djur handlade om delfinens unge. Vi läser igenom texten tillsammans, diskuterar svåra ord/termer och skriver av fakta texten. Vi har även kommit in på temat mat och hälsa. Första lektionen fick eleverna tänka fritt om vad de vet om mat, vad som är bra och dålig mat och hur det påverkar vår hälsa. Och varför vi behöver röra på oss och vad som händer i kroppen.

Engelska: I programmet ”The game” har det handlat om sports. Sista stunden på lektionen lekte vi ”hängande gubben”. Där får eleven nytta av att lära sig ljuden, tålamod, turtagning och följa instruktioner.

SO: De har tittat på ”drömyrket” på urplay och sedan diskuterat kring avsnitten. Vi har även också samtalat om olika termer som lön, inkomst, arbetsplats etc.

Kategorier
Uncategorized

v.19

Hej!

Svenska: Veckans bokstav är Ww som i namnen Wilma och Walter och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker och tittat på livet i bokstavslandet. Varje fredag sammanfattar vi veckan genom att skriva längre meningar i svenska boken.

MA: I veckan klockan introducerats. Vi började introduktionen med att prata kring klockans betydelse och när vi behöver veta tiden och varför tiden kan vara viktig. Vi kommer arbeta med klockan pararellt med addition och subtraktion. De arbetar i sina böcker och Ipads. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter.

NO: 

Engelska: I programmet ”The game” har det handlat om animals. Därefter fick var och en stå framför klassen och leda leka ”hängande gubbe” med temat djur.

SO: Temat yrke fortsätter. Eleverna fick beskriva sitt drömyrke genom att skriva kortare meningar om det. Diskuterade även kring ordet samhälle. Det kom upp väldigt intressanta diskussioner och reflektioner.

Kategorier
Uncategorized

v.18

Svenska: Veckans bokstav är Qq som i landet Qatar och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker och tittat på livet i bokstavslandet. Varje fredag sammanfattar vi veckan genom att skriva längre meningar i svenska boken.

MA: I veckan klockan introducerats. Vi började introduktionen med att prata kring klockans betydelse och när vi behöver veta tiden och varför tiden kan vara viktig. Vi kommer arbeta med klockan pararellt med addition och subtraktion. De arbetar i sina böcker och Ipads. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter.

NO: Eleverna har lärt sig om hönans unge, kycklingen. De har arbetat i vanlig ordning med att läsa fakta texten, skriva på texten samt skriva av den.

Engelska: I programmet ”The game” har det handlat om numbers.

SO: Fortsättning med temat yrke fortsätter. Denna gång ville eleverna gärna berätta om deras föräldrars arbeten. Därefter gick vi ut på skolgården och tittade på byggnadsarbetsplatsen och tillsammans försökte vi räkna ihop alla yrken som krävs för att skolan ska kunna byggas. Vi kom fram till ca 14 yrken. Tex; murare, målare, byggare, rörmokare, elmontör m.fl.

Nästa vecka:

Bokstaven Ww

Veckans ordbilder: Läxan uteblir p.g.a kort vecka.