Kategorier
Uncategorized

v.15

Hej!

I tisdags anordnade vår bibliotekarie Shara en väldigt uppskattad och rolig frågesport tävling för alla klasser i skolan. I vår klass vann 5 elever och som dessutom fick fina priser! Grattis till er 😀

Måndag den 19/4 ska klassen bada i Midgårdsbadet. Vi ska vara på plats (i bassängen) kl 8.40. Det innebär att eleverna bör vara i skolan senast kl 8.00. Vi ses vid flaggstången! Ni som ej har möjlighet att lämna era barn tidigare får istället åka och lämna de vid badet. Gustav som arbetar på fritids tar emot de sena eleverna utanför simhallen.

Tag med: badkläder, handduk, hårvård, frukt och vatten.

Svenska: Veckans bokstav är Yy som i yxa och är en vokal. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker och tittat på livet i bokstavslandet. Varje fredag sammanfattar vi veckan genom att skriva längre meningar i svenska boken.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och extra material. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter. Vi tränar också på dubbelt/hälften, att förstå termerna och när man kan behöva använda hälften och dubbel.

NO: Eleverna har lärt sig om grodans livscykel. Vi tillämpar EPA- modellen (enskilt, par och alla), tittat på film samt skrivit kort fakta text om grodans olika faser. Vi har även pratat om grisens unge, kulting. De har i vanlig ordning fyllt i fakta text i djurhäftet och skrivit av den.

Engelska: I veckans i pick a color har det handlat om the weeks. What is your favorite day? Majoriteten hade friday and saturday som favoritdag!

SO:  Barr och pinne har förklarat termen grovsopor. Vad är grovsopor? Jo, sopor som inte får plats i vanliga sopkärl. Grovsopor kan tex vara; soffa, bord, bänk och hylla. Man åker och lämnar de på återvinningscentral.

Viktig information!

Vi har genom polisen fått kännedom om en pågående trend där kedjebrev till skolpojkar skickas i olika appar. I kedjebreven uppmanas det till en gemensam aktion att tafsa på tjejer torsdagen den 15 april. Vi har inga uppgifter om att meddelanden har spridits på någon speciell skola eller i en specifik kommun utan polisen befarar att det är en uppmaning som skickas brett i hela landet. Det är bra om ni som vårdnadshavare är lite extra uppmärksamma på vad som händer på nätet och i mobilen, och vad som diskuteras i kompisgäng. Förhoppningsvis kan vi förhindra eventuella ofredanden genom att ha en dialog med våra barn om hur vi bemöter varandra och är en god kamrat oavsett om man är kille eller tjej. På skolan arbetar vi med vår värdegrund på många olika sätt och i det arbetet pratar vi mycket om hur man är mot varandra. Både irl och på nätet. Det som sker på nätet händer tyvärr ofta efter skoltid så vi ber er vårdnadshavare om hjälp att prata med era barn, lägg er i, var nyfikna och undersök vad de gör på nätet och på sociala medier. Vi kan inte skydda barnen från verkligheten men vi kan hjälpas åt att skydda dem i verkligheten. Tack för er hjälp.

Nästa vecka:

Bokstaven: Xx

Veckans ordbilder uteblir.

Kategorier
Uncategorized

v.14

Svenska: Veckans bokstav är Cc som i citron och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker och tittat på livet i bokstavslandet. Varje fredag sammanfattar vi veckan genom att skriva längre meningar i svenska boken.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och extra material. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter. Vi tränar  dubbelt/hälften, att förstå termerna och när man kan använda dem.

NO: Eleverna har lärt sig om fjärilens livscykel. Vi har tillämpat EPA- modellen (enskilt, par och alla), tittat på film samt skrivit fakta text tillsammans om fjärilens faser.

Engelska: I veckans i pick a color har det handlat om school. What do you lik about school?

SO:  Barr och pinne har förklarat termen återanvändning. Vad kan man återanvända? Jo, tex kläder, skor och leksaker. Man kan tex skänka bort saker man inte använder till second hand butiker eller ge bort till fattiga.

Kategorier
Uncategorized

v. 12

Hej!

Ja ni, ytterligare veckor har flugit förbi och helt plötsligt är det påsk! 🐣 Kan någon stoppa tiden. Eleverna yttrar sig vid tillfällen att de är trötta och sega, men de kämpar så gott de kan. Och wow, vilket jobb de gör 😀 Dagarna är ibland intensiva men vi glömmer inte att ta pauser emellanåt med dans och avkoppling, bra för både kropp och själ. Efter lovet ska vi påbörja bedömningsstöd i svenska och matematik. Den innebär eventuellt att elever som (inte har fritids) behöver stanna en stund (ca 30 min extra) efter skoltid för att genomföra testen. Berörda VH kommer bli informerade om detta. Glad påsk och njut av det underbara vårvädret!

Svenska: Veckans bokstav är Ff som i fisk och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker och tittat på livet i bokstavslandet. Varje fredag sammanfattar vi veckan genom att skriva längre meningar i svenska boken.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och extra material. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter. Vi tränar också på ordningstal, när man använder de och hur man skriver dem. Vi har också repeterat allt de arbetat med under terminens gång.

NO: Eleverna har skrivit och läst om fårets unge, lammet. Klassen fick berätta vad de visste om svampar och sedan tillsammans fylla i svampens delar i svamphäftet. Delarna heter mycel (svampens rötter), fot, ring, hatt och strumpa.

Engelska: I avsnittet pick a color har det handlat om what I like. Eleverna fick berättat vad de tycker om att göra på sin fritid. Tex: I like to play with my friends and play soccer.

SO: Temat har handlat om påsken. Varför firar vi påsk och vem firar högtiden? Eleverna har fått berätta hur deras påskfirande ser ut, eftersom alla firar på olika sätt, beroende på vilket ursprung man har. Och sen har vi elever som inte firar påsk men som firar annan högtid tex: Eid.

Kategorier
Uncategorized

v. 11

Svenska: Veckans bokstav är Gg som i gris och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker och tittat på livet i bokstavslandet. Varje fredag sammanfattar vi veckan genom att skriva längre meningar i svenska boken.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och extra material. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter. Vi tränar också på ordningstal, när man använder de och hur man skriver dem.

NO: Eleverna har skrivit och läst om getungen killingen. De har också lärt sig trädets olika delar; kvistar, grenar, rötter, krona och stam. Eleverna har delats in i par och tillsammans ritat sitt fantasiträd tillsammans med sin arbetskamrat.

Engelska: I avsnittet pick a color har det handlat om home. Eleverna har beskrivit sina hem och använt termer som; livingroom, window, kitchen and bathroom.

SO: Nytt tema har påbörjat, källsortering. Vad är skräp, hur och vart sorterar man olika föremål och skräp. Vi har dessutom diskuterat hur andra länder i världen hanterar skräp. Många intressanta diskussioner och reflektioner kom upp.

Nästa vecka

Bokstav: Ff

Ordbilder: Er, dit, hit

Kategorier
Uncategorized

v.10

Svenska: Veckans bokstav är Bb som i björn och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker och tittat på livet i bokstavslandet.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och extra material. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter. Vi tränar också på ordningstal, när man använder de och hur man skriver dem.

NO: Eleverna har skrivit och diskuterat om björnungen. Temat ”De mäktiga fem” är avslutad. Som avslut på temat har eleverna skapat ”solfjäderbok”. I den har de bland annat beskrivit maskinerna med meningar samt ritat enkla konstruktioner.

Engelska: I avsnittet pick a color har det handlat om kroppen, body. Vi har dessutom lekt ”Simon says” och beskrivit kroppsdelarna på engelska. Tex: ”Simon says, put your hand on your head”.

SO: Nytt tema har påbörjat, källsortering. Vi har fortsatt prata om toalettvett, just för att eleverna tycker toaletterna i skolan är ofräscha och många inte hålla rent efter sig. Vi har också jämfört hur olika papper (toalettpapper, handdukspapper och skrivpapper) beter sig när man lägger de i vatten. Vi var överens om att toalettpappret formade sig som en ”klump” och kan därför åka ner i avloppsröret bäst.

Nästa vecka:

Veckans bokstav: Gg

Veckans ordbilder: Ska, sig, dig.

Kategorier
Uncategorized

v.8

Hej Alla!

Skolinspektionen vill gärna att många av er som möjligt besvarar på skolenkäten (adressen finns längst ner på bloggen). Det skulle uppskattas! Enkäten bör besvaras senast den 8 mars. Förvaltningen har gått ut med påminnelse om restriktioner som gäller efter utomlandsresa, brevet finns också nedan.

Nu är det lov, njut!! 😀

Svenska: Veckans bokstav är Ää som i älg och är en vokal. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker samt arbetat med Ipad.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och Vektor på Ipad. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter.

NO: Eleverna har skrivit och diskuterat om älgkons unge. Temat ”De mäktiga fem” är avslutad. Och vi kommer påbörja ett nytt tema efter sportlovet.

Engelska: I avsnittet pick a color har det handlat om family.  Klassen fick beskriva sin egen familj och använda begreppen mom, dad, brother and sister.

SO: Nytt tema har påbörjat, källsortering. Vad betyder toalettvett? Vad förväntas man göra före och efter man gått på toaletten? Jo, man spolar efter sig, tvätta händerna och man får bara kasta toalettpapper i toaletten och INTE bomull eller örontops. Detta för det inte ska bli stopp i avloppet.

Skolenkät: Vårdnadshavare Grundskola: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/HAezDj

Kategorier
Uncategorized

v. 7

Hej!

Tack till alla VH som deltog på utvecklingssamtalet. Måste erkänna att jag var nervös, men upplevde att det gick hur bra som helst ( trots upp och nervänd kamera 😅) Hoppas de andra samtalen går lika smidigt! Vecka 9 är det sportlov, så ni som har behov av fritids bör snarast skriva in det i Tempus eller kontakta pedagogerna. Viktigt att ni läser bifogat fil längst ned i bloggen, det är information från rektorn.

Svenska: Veckans bokstav är Hh som i hund och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker samt arbetat med Ipad.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och Vektor på Ipad. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter.

NO: Vi har påbörjat ett tema som heter ”de mäktiga fem”, där vi pratar om enkla maskiner som förenklar vår vardag. Vi har pratat om hjulet. Barnvagnar har hjul, bilar, skottkärra och motorcyklar.

Engelska: Eleverna har tittat på pick a color om vänner..friends 🙂 De har fått beskriva en bra egenskap om en vän som de har. Deras vänner är happy and funny!

SO: Nytt tema har påbörjat, källsortering. Vad är en kompost? Jo, man får slänga i äggskal, hushållspapper, fisk, kött och äggkartonger. Och allt detta blir till jord som man sen kan återbruka i trädgården.

Nästa vecka

Bokstav: Ää

Ordbilder: vem, var, vet, kan, min.

Kategorier
Uncategorized

v.6

Hej!

Ni som jag har meddelat angående mailadress bör bekräfta adressen snarast! (för att jag ska kunna skicka inbjudan) samt ni som fått inbjudan måste klicka på länken för att tacka ja till mötet. Om ni inte hittar länken på inkorg kika i skräpposten.

Svenska: Veckans bokstav är Uu som i uggla och är en vokal. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker samt arbetat med Ipad.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och Vektor på Ipad. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter.

NO: Vi har påbörjat ett tema som heter ”de mäktiga fem”, där vi pratar om enkla maskiner som förenklar vår vardag. Vi har pratat om Kilen. Typiska kil är sax, yxa, kniv och spik.

Engelska: Eleverna har tittat på pick a color om clothes. För att lära sig orden bättre lekte vi ”göra om mig” fast på engelska.

SO: Nytt tema har påbörjat, källsortering. Varför får man inte slänga batterier i soptunna? Ämnen som bly och kvicksilver finns i batterier och kan vara skadliga för naturen. De fick lära sig att man årligen slänger ca 3000 ton batterier (!)

Nästa vecka

Bokstav: Hh

Ordbilder: sin, din, vad.

Kategorier
Uncategorized

v.5

Måndag 8/2 är det studiedag, det innebär att både skola och fritids är stängt. Det är snart dags för utvecklingssamtal, datum och tid är utdelade. Ni som har valt att ha mötet via Teams behöver tänka på att:

  1. Ladda ned appen (om ni inte har den dvs)
  2. Meddela mig vilken mailadress jag ska skicka inbjudan till. (stephanie.remmo@edu.sigtuna.se). Ni som har gjort det kan bortse från detta.
  3. Klicka på skickad länk och tacka ja till Teams mötet.

Svenska: Veckans bokstav är Jj som i jordgubbe och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker samt arbetat med Ipad. Svenska läsförståelse.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och Vektor på Ipad. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter.

NO: De har skrivit fakta om grävlingsungen i djurhäftet. Vi har också påbörjat ett tema som heter ”de mäktiga fem”, där vi pratar om enkla maskiner som förenklar vår vardag. Det lutande planet. Det är lättare att putta ett paket uppför ett lutande plan till en viss höjd, än om du lyfter paketet rakt upp till samma höjd. Vi åkte ruschkana och eleverna fick rulla mig uppför backen kontra bära upp mig hela vägen…gissa vad som var enklast?

Engelska: Eleverna har lärt sig att berätta vad deras favorit maträtter är. My favorite food is…

SO: Nytt tema har påbörjat, källsortering. Vad får man inte slänga i vattnet? Smakar vattnet och vilken färg har vattnet? Bra tankar och diskussioner kom fram.

Nästa vecka

Veckans bokstav: Uu

Veckans ordbilder: nej, hej, kom,hur

Kategorier
Uncategorized

v.4

Hej alla VH! Vill ännu en gång tacka för ert samarbete kring restriktionerna. Ni tar ansvar och följer tydligt riktlinjerna. Har fått information om att en elev i klass 1 har springmaskar, kolla gärna upp det med ert barn. Ännu en gång går elever och skriker fula ord till varandra. Detta är oacceptabelt. Jag samtalar allltid med den enskilda eleven, i klass samt meddelar VH. Detta sker även på fritids (som jag inte har kontroll över). Tala med ansvarig pedagog om ni hört något rörande ert barn. Snart är det dags för utvecklingssamtal, papper med information har delats ut till eleverna (kika i deras ryggsäckar om de glömt visa) Den ska vara inlämnad senast tisdagen 2/2.

Svenska: Veckans bokstav är Pp som i papper och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker samt arbetat med Ipad.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och Vektor på Ipad. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter.

NO: De har skrivit fakta om gökungen i djurhäftet. Vi har också påbörjat ett tema som heter ”de mäktiga fem”, där vi pratar om enkla maskiner som förenklar vår vardag. Hävstången används till att få mer kraft när vi flyttar saker, en hammare är en typisk hävstång med lång skaftpinne.

Engelska: Eleverna har lärt sig att introducera sig själv med frasen my name is samt tittat på Pick a color.

SO: Nytt tema har påbörjat, källsortering. Hur återvinner man glas och tidningar? De fick återanvända tidningspapper så vi bestämde oss för att göra pappersbollar.

Nästa vecka

  • Bokstaven: Jj
  • Ordbilder: man, på, så, få