Kategorier
Uncategorized

v.10

Svenska: Veckans bokstav är Bb som i björn och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker och tittat på livet i bokstavslandet.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och extra material. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter. Vi tränar också på ordningstal, när man använder de och hur man skriver dem.

NO: Eleverna har skrivit och diskuterat om björnungen. Temat ”De mäktiga fem” är avslutad. Som avslut på temat har eleverna skapat ”solfjäderbok”. I den har de bland annat beskrivit maskinerna med meningar samt ritat enkla konstruktioner.

Engelska: I avsnittet pick a color har det handlat om kroppen, body. Vi har dessutom lekt ”Simon says” och beskrivit kroppsdelarna på engelska. Tex: ”Simon says, put your hand on your head”.

SO: Nytt tema har påbörjat, källsortering. Vi har fortsatt prata om toalettvett, just för att eleverna tycker toaletterna i skolan är ofräscha och många inte hålla rent efter sig. Vi har också jämfört hur olika papper (toalettpapper, handdukspapper och skrivpapper) beter sig när man lägger de i vatten. Vi var överens om att toalettpappret formade sig som en ”klump” och kan därför åka ner i avloppsröret bäst.

Nästa vecka:

Veckans bokstav: Gg

Veckans ordbilder: Ska, sig, dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *