Kategorier
Uncategorized

v. 11

Svenska: Veckans bokstav är Gg som i gris och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker och tittat på livet i bokstavslandet. Varje fredag sammanfattar vi veckan genom att skriva längre meningar i svenska boken.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och extra material. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter. Vi tränar också på ordningstal, när man använder de och hur man skriver dem.

NO: Eleverna har skrivit och läst om getungen killingen. De har också lärt sig trädets olika delar; kvistar, grenar, rötter, krona och stam. Eleverna har delats in i par och tillsammans ritat sitt fantasiträd tillsammans med sin arbetskamrat.

Engelska: I avsnittet pick a color har det handlat om home. Eleverna har beskrivit sina hem och använt termer som; livingroom, window, kitchen and bathroom.

SO: Nytt tema har påbörjat, källsortering. Vad är skräp, hur och vart sorterar man olika föremål och skräp. Vi har dessutom diskuterat hur andra länder i världen hanterar skräp. Många intressanta diskussioner och reflektioner kom upp.

Nästa vecka

Bokstav: Ff

Ordbilder: Er, dit, hit

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.