Kategorier
Uncategorized

v. 12

Hej!

Ja ni, ytterligare veckor har flugit förbi och helt plötsligt är det påsk! 🐣 Kan någon stoppa tiden. Eleverna yttrar sig vid tillfällen att de är trötta och sega, men de kämpar så gott de kan. Och wow, vilket jobb de gör 😀 Dagarna är ibland intensiva men vi glömmer inte att ta pauser emellanåt med dans och avkoppling, bra för både kropp och själ. Efter lovet ska vi påbörja bedömningsstöd i svenska och matematik. Den innebär eventuellt att elever som (inte har fritids) behöver stanna en stund (ca 30 min extra) efter skoltid för att genomföra testen. Berörda VH kommer bli informerade om detta. Glad påsk och njut av det underbara vårvädret!

Svenska: Veckans bokstav är Ff som i fisk och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker och tittat på livet i bokstavslandet. Varje fredag sammanfattar vi veckan genom att skriva längre meningar i svenska boken.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och extra material. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter. Vi tränar också på ordningstal, när man använder de och hur man skriver dem. Vi har också repeterat allt de arbetat med under terminens gång.

NO: Eleverna har skrivit och läst om fårets unge, lammet. Klassen fick berätta vad de visste om svampar och sedan tillsammans fylla i svampens delar i svamphäftet. Delarna heter mycel (svampens rötter), fot, ring, hatt och strumpa.

Engelska: I avsnittet pick a color har det handlat om what I like. Eleverna fick berättat vad de tycker om att göra på sin fritid. Tex: I like to play with my friends and play soccer.

SO: Temat har handlat om påsken. Varför firar vi påsk och vem firar högtiden? Eleverna har fått berätta hur deras påskfirande ser ut, eftersom alla firar på olika sätt, beroende på vilket ursprung man har. Och sen har vi elever som inte firar påsk men som firar annan högtid tex: Eid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *