Kategorier
Uncategorized

v.14

Svenska: Veckans bokstav är Cc som i citron och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker och tittat på livet i bokstavslandet. Varje fredag sammanfattar vi veckan genom att skriva längre meningar i svenska boken.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och extra material. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter. Vi tränar  dubbelt/hälften, att förstå termerna och när man kan använda dem.

NO: Eleverna har lärt sig om fjärilens livscykel. Vi har tillämpat EPA- modellen (enskilt, par och alla), tittat på film samt skrivit fakta text tillsammans om fjärilens faser.

Engelska: I veckans i pick a color har det handlat om school. What do you lik about school?

SO:  Barr och pinne har förklarat termen återanvändning. Vad kan man återanvända? Jo, tex kläder, skor och leksaker. Man kan tex skänka bort saker man inte använder till second hand butiker eller ge bort till fattiga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *