Kategorier
Uncategorized

v.15

Hej!

I tisdags anordnade vår bibliotekarie Shara en väldigt uppskattad och rolig frågesport tävling för alla klasser i skolan. I vår klass vann 5 elever och som dessutom fick fina priser! Grattis till er 😀

Måndag den 19/4 ska klassen bada i Midgårdsbadet. Vi ska vara på plats (i bassängen) kl 8.40. Det innebär att eleverna bör vara i skolan senast kl 8.00. Vi ses vid flaggstången! Ni som ej har möjlighet att lämna era barn tidigare får istället åka och lämna de vid badet. Gustav som arbetar på fritids tar emot de sena eleverna utanför simhallen.

Tag med: badkläder, handduk, hårvård, frukt och vatten.

Svenska: Veckans bokstav är Yy som i yxa och är en vokal. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker och tittat på livet i bokstavslandet. Varje fredag sammanfattar vi veckan genom att skriva längre meningar i svenska boken.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och extra material. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter. Vi tränar också på dubbelt/hälften, att förstå termerna och när man kan behöva använda hälften och dubbel.

NO: Eleverna har lärt sig om grodans livscykel. Vi tillämpar EPA- modellen (enskilt, par och alla), tittat på film samt skrivit kort fakta text om grodans olika faser. Vi har även pratat om grisens unge, kulting. De har i vanlig ordning fyllt i fakta text i djurhäftet och skrivit av den.

Engelska: I veckans i pick a color har det handlat om the weeks. What is your favorite day? Majoriteten hade friday and saturday som favoritdag!

SO:  Barr och pinne har förklarat termen grovsopor. Vad är grovsopor? Jo, sopor som inte får plats i vanliga sopkärl. Grovsopor kan tex vara; soffa, bord, bänk och hylla. Man åker och lämnar de på återvinningscentral.

Viktig information!

Vi har genom polisen fått kännedom om en pågående trend där kedjebrev till skolpojkar skickas i olika appar. I kedjebreven uppmanas det till en gemensam aktion att tafsa på tjejer torsdagen den 15 april. Vi har inga uppgifter om att meddelanden har spridits på någon speciell skola eller i en specifik kommun utan polisen befarar att det är en uppmaning som skickas brett i hela landet. Det är bra om ni som vårdnadshavare är lite extra uppmärksamma på vad som händer på nätet och i mobilen, och vad som diskuteras i kompisgäng. Förhoppningsvis kan vi förhindra eventuella ofredanden genom att ha en dialog med våra barn om hur vi bemöter varandra och är en god kamrat oavsett om man är kille eller tjej. På skolan arbetar vi med vår värdegrund på många olika sätt och i det arbetet pratar vi mycket om hur man är mot varandra. Både irl och på nätet. Det som sker på nätet händer tyvärr ofta efter skoltid så vi ber er vårdnadshavare om hjälp att prata med era barn, lägg er i, var nyfikna och undersök vad de gör på nätet och på sociala medier. Vi kan inte skydda barnen från verkligheten men vi kan hjälpas åt att skydda dem i verkligheten. Tack för er hjälp.

Nästa vecka:

Bokstaven: Xx

Veckans ordbilder uteblir.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.