Kategorier
Uncategorized

V.16

Hej!

Eleverna har inte fått med sig läxa hem. Detta för att de ska få en kort paus. Vissa känner också att de inte hinner göra dem. Och vill självklart att alla ska ha samma förutsättningar och motivation för att göra läxorna.

I måndags var vi och simmade och det blev så lyckat 😀 Alla skötte sig bra och följde instruktionerna och Camilla, vår idrottslärare vart imponerad!

Jag samtalar dagligen om språkbruket med klassen. Om vad som är olämpligt att säga till sina kompisar. Det sker ordväxlingar mellan varandra både under skol- och fritidstid. Prata gärna med era barn om hur orden bör användas och att det faktiskt kan såra och påverka någon djupt.

Svenska: Veckans bokstav är Xx som i xylofon och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker och tittat på livet i bokstavslandet. Varje fredag sammanfattar vi veckan genom att skriva längre meningar i svenska boken.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och extra material. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter. Vi tränar också på dubbelt/hälften, att förstå termerna och när man kan behöva använda hälften och dubbel.

NO: Eleverna har lärt sig om solrosens livscykel. Vi tillämpar EPA- modellen (enskilt, par och alla), läst kort fakta text och fyllt i delarna på solrosen. Vi har även pratat om hästens unge, fölen. De har i vanlig ordning fyllt i fakta text i djurhäftet och skrivit av den.

Engelska: I veckans i pick a color har det handlat om food. What is your favorite food? Många hade pancakes som sin favorit mat. 😀

SO:  Barr och pinne har förklarat termen allemansrätten. Det betyder att man får gå i skogen helt fritt, på ängar och leder. Djur som hundar får också visats i naturen. Som aktivitet har vi lekt ute i skogen tillsammans. Vi har tränat på samarbete och dela med sig.

Nästa vecka:

Bokstaven Zz

Ingen läxa i ordbilder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *