Kategorier
Uncategorized

v.19

Hej!

Svenska: Veckans bokstav är Ww som i namnen Wilma och Walter och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker och tittat på livet i bokstavslandet. Varje fredag sammanfattar vi veckan genom att skriva längre meningar i svenska boken.

MA: I veckan klockan introducerats. Vi började introduktionen med att prata kring klockans betydelse och när vi behöver veta tiden och varför tiden kan vara viktig. Vi kommer arbeta med klockan pararellt med addition och subtraktion. De arbetar i sina böcker och Ipads. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter.

NO: 

Engelska: I programmet ”The game” har det handlat om animals. Därefter fick var och en stå framför klassen och leda leka ”hängande gubbe” med temat djur.

SO: Temat yrke fortsätter. Eleverna fick beskriva sitt drömyrke genom att skriva kortare meningar om det. Diskuterade även kring ordet samhälle. Det kom upp väldigt intressanta diskussioner och reflektioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *