Kategorier
Uncategorized

v.20

Hej!

I torsdags hade vi brandövning (utan larm). Det var mest för att visa samlingsplatsen ifall att en brand uppstår. Nästa vecka kommer det dock ske brandövning med larm. De som är extra ljudkänsliga kommer få veta det i förväg och för att minimera ljudet får de hörselkåpor.

Svenska: Vi har arbetat genom alla bokstäver/ljud. Vi övergår till att arbeta med läsförståelse. Eleverna har fått egna läsförståelse böcker anpassade efter elevens nivå. Även här använder jag kamratlärande. De är indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete och stötta varandra.

Matematik: Vi fortsätter arbeta med klockan. De arbetar med parallellt med addition och subtraktion. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter.

NO: Veckans djur handlade om delfinens unge. Vi läser igenom texten tillsammans, diskuterar svåra ord/termer och skriver av fakta texten. Vi har även kommit in på temat mat och hälsa. Första lektionen fick eleverna tänka fritt om vad de vet om mat, vad som är bra och dålig mat och hur det påverkar vår hälsa. Och varför vi behöver röra på oss och vad som händer i kroppen.

Engelska: I programmet ”The game” har det handlat om sports. Sista stunden på lektionen lekte vi ”hängande gubben”. Där får eleven nytta av att lära sig ljuden, tålamod, turtagning och följa instruktioner.

SO: De har tittat på ”drömyrket” på urplay och sedan diskuterat kring avsnitten. Vi har även också samtalat om olika termer som lön, inkomst, arbetsplats etc.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *