Kategorier
Uncategorized

V.45

Som de flesta vet har Covid- 19 slagit hårt i höst. Detta innebär att skolans restriktioner bör följas noggrant. VH får ej gå in i skolan, det innebär att lämning/hämtning sker ute. Under skoldagarna har eleverna nya regler att förhålla sig till och detta för att minska trängsel och större grupper. Utflykter har tyvärr ställts in samt att temadagar såsom barnboksveckan (med faddrarna v.46) uteblir helt men att vi i klassen gör något tillsammans.

Eleverna ska nu börja få läxa (ordbilder) hem varje tisdag och ska vara inlämnade på fredag för rättning. Jag förväntar mig att alla gör läxan (tillsammans med en VH) och tar med den tillbaka. Specifika elever har fått samma läxa men anpassad efter deras nivå och detta för alla ska känna att de klarar av att göra den efter sin egen förmåga. Har längst uppe skrivit instruktioner.

Eleverna har fått sina egna Ipads där de kommer att få träna på deras svagheter men också få utmaningar. (Ipad är ett komplement och används enbart när de gjort färdigt uppgifter enligt mina instruktioner.)

Svenska: Nu stannar vi upp med att fullfölja ”veckans bokstav” ett tag och istället går tillbaka de ljud/bokstäver vi har arbetat med. Detta för att alla ska kunna hänga med. Fortsatt arbete med att beskriva vad gemen, versal och punkt är.

MA: Vi har fortsatt med att beskriva vad term, likhetstecken, addition samt summan är. Här arbetar vi med Ipads på individuell nivå och fortsätter med att arbeta i sifferböckerna samt i matematikboken.

NO: De har lärt sig fakta om utter och skrivit en gemensam text i sina Grej of the day böcker.

Engelska: Eleverna har lärt sig vad olika sporter heter på engelska tex: att fotboll heter soccer och inte fotball och att innebandy heter floorball.

SO: Ett nytt tema ”förr och nu” har påbörjats. Temat i veckan är ”skolan för hundra år sedan”. De fick lära sig bland annat;

– Att man stod upp när man skulle svara på en fråga.

– Det fanns inga skolgård och barnen fick leka på gatorna.

– Huvudämnena var kristendomen, räkning och svenska.

– Om man inte följde regler fick man stå i skamvrån.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *