Kategorier
Uncategorized

v.5

Måndag 8/2 är det studiedag, det innebär att både skola och fritids är stängt. Det är snart dags för utvecklingssamtal, datum och tid är utdelade. Ni som har valt att ha mötet via Teams behöver tänka på att:

  1. Ladda ned appen (om ni inte har den dvs)
  2. Meddela mig vilken mailadress jag ska skicka inbjudan till. (stephanie.remmo@edu.sigtuna.se). Ni som har gjort det kan bortse från detta.
  3. Klicka på skickad länk och tacka ja till Teams mötet.

Svenska: Veckans bokstav är Jj som i jordgubbe och är en konsonant. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker samt arbetat med Ipad. Svenska läsförståelse.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och Vektor på Ipad. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter.

NO: De har skrivit fakta om grävlingsungen i djurhäftet. Vi har också påbörjat ett tema som heter ”de mäktiga fem”, där vi pratar om enkla maskiner som förenklar vår vardag. Det lutande planet. Det är lättare att putta ett paket uppför ett lutande plan till en viss höjd, än om du lyfter paketet rakt upp till samma höjd. Vi åkte ruschkana och eleverna fick rulla mig uppför backen kontra bära upp mig hela vägen…gissa vad som var enklast?

Engelska: Eleverna har lärt sig att berätta vad deras favorit maträtter är. My favorite food is…

SO: Nytt tema har påbörjat, källsortering. Vad får man inte slänga i vattnet? Smakar vattnet och vilken färg har vattnet? Bra tankar och diskussioner kom fram.

Nästa vecka

Veckans bokstav: Uu

Veckans ordbilder: nej, hej, kom,hur

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *