Kategorier
Uncategorized

v.6

Hej!

Ni som jag har meddelat angående mailadress bör bekräfta adressen snarast! (för att jag ska kunna skicka inbjudan) samt ni som fått inbjudan måste klicka på länken för att tacka ja till mötet. Om ni inte hittar länken på inkorg kika i skräpposten.

Svenska: Veckans bokstav är Uu som i uggla och är en vokal. De har arbetat flitigt i sina bokstavshäften, skrivböcker samt arbetat med Ipad.

MA: Fokus denna termin är subtraktion och differens. De arbetar i sina böcker, häften och Vektor på Ipad. Som ett komplement har jag fokuserat på kamratlärande. De har alltså blivit indelade i mindre grupper för att lära sig samarbete, att stötta och hjälpa varandra när de arbetar med lösningsuppgifter.

NO: Vi har påbörjat ett tema som heter ”de mäktiga fem”, där vi pratar om enkla maskiner som förenklar vår vardag. Vi har pratat om Kilen. Typiska kil är sax, yxa, kniv och spik.

Engelska: Eleverna har tittat på pick a color om clothes. För att lära sig orden bättre lekte vi ”göra om mig” fast på engelska.

SO: Nytt tema har påbörjat, källsortering. Varför får man inte slänga batterier i soptunna? Ämnen som bly och kvicksilver finns i batterier och kan vara skadliga för naturen. De fick lära sig att man årligen slänger ca 3000 ton batterier (!)

Nästa vecka

Bokstav: Hh

Ordbilder: sin, din, vad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *